Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
Koncepcja pracy Szkoły

"Nasza Szkoła" otrzyma w tym roku szkolnym imię wybitnego pedagoga, wychowawcy i pisarza, Janusza Korczaka. Wybór tego oddanego dzieciom bez reszty człowieka na patrona szkoły to efekt głębokiego namysłu jej pedagogów nad kierunkiem kształcenia i wychowywania dzieci. Ważna jest bowiem dla nas Korczakowska idea dowartościowania dziecka poprzez uznanie jego prawa do samostanowienia i samorządności. Jesteśmy placówką, która świadomie rezygnuje z przymusu, stwarzając miejsce na pytania, wątpliwości, wyrażanie niezadowolenia i frustracji.

Wypływa to z naszego przekonania, że wysłuchanie i zrozumienie potrzeb wszystkich zainteresowanych daje duże szanse na wzajemną współpracę i ujawnienie się takich ludzkich wartości, jak życzliwość, współczucie, szczerość i uczciwość. W miejsce przymusu proponujemy jasne zasady, wiele z nich ustanawiają sami uczniowie, którzy dbają, aby były one przestrzegane.

Na wzór korczakowskiego samorządu wprowadziliśmy cotygodniowe zebrania, na których dzieci uczą się, jak w pokojowy sposób rozwiązywać konflikty.

Pragniemy bowiem wspierać dziecięcą inteligencję zarówno umysłową, jak i emocjonalną.

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. Ale każdy człowiek w swoim życiu spotyka jeszcze wielu innych nauczycieli, nie tylko szkolnych. My chcemy być przewodnikami w tej trudnej drodze odkrywania tego, co ważne, istotne, potrzebne w informacyjnym zalewie, którego doświadczamy. Szkoła przeżywa dziś kryzys. Współczesna kultura bardzo odstaje od ideału szkolnego, który wciąż jeszcze hołduje osiemnastowiecznym wzorcom zebrania całej dostępnej wiedzy i w sposób niepodważalny wtłoczenia jej bez pytania w umysły dzieci.

Nie chcemy udawać, że świat się nie zmienia, zauważamy anachroniczność takiego podejścia do nauczania. Dlatego wspólnie pracujemy nad metodami, które pozwolą nam działać w zgodzie z życiem, naturą oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz emocjonalność staramy się pomagać dzieciom rozpoznawać swoje potrzeby, zdolności i rozwijać własną niepowtarzalność. Nie chcemy dostarczać dzieciom gotowych interpretacji świata, lecz narzędzi, dzięki którym będą potrafiły szukać odpowiedzi na ważne i uniwersalne pytania. Wierzymy, że cel istnienia „Naszej Szkoły”, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do odpowiedzialnej dorosłości, wart jest wszelkich wysiłków.

Wspieramy się wzajemnie w pracy, której podjęliśmy się (uczestniczymy w szkoleniach, przekładamy język teorii na relacje międzyludzkie, dzielimy się doświadczeniami, pomysłami). Pragniemy tworzyć wraz z rodzicami prawdziwą koalicję wychowawczą.