Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
STATUT

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Nasza Szkoła”

W WARSZAWIE UL. ŚWIDERSKA 37 03-128 Warszawa

Obowiązuje od 01 września 2008r.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły

Rozdział 3. Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział 4. Formy współpracy z rodzicami

Rozdział 5. Organizacja szkoły

Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 7. Uczniowie szkoły

Rozdział 8. Rodzaje kar i nagród

Rozdział 9. Sposób uzyskiwania środków finansowych

Rozdział 10. Zasady rekrutacji uczniów

Rozdział 11. Postanowienia końcowe