Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa" Nasza Szkoła"
  2. 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa" Nasza Szkoła" posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  3. Osobą prowadzącą szkołę jest Joanna Ciupik - Molińska.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
  5. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Świderskiej 37 w Warszawie
  6. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.