Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
X. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

  1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej z pedagogiem lub świadectwa z poprzedniej szkoły.
  2. Zawarcie umowy z rodzicami na jeden rok.