Błąd
  • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
  • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
IX. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

  1. Dotacje z budżetu dzielnicy w wysokości określonej przepisami ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. 2003r.).
  2. Czesne uiszczane przez rodziców ( opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do szkoły.
  3. Darowizny.